سوال کاربر

آیا گریه کردن دختر عرش خدا رو میلرزونه

تاریخ ثبت : 1401/03/26
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا گریه دختر عرش خدا رو میلرزونه :

تنها گریه ای که موجب لرزیدن عرش خدا میشود و بارها در احادیث به آن اشاره شده است، گریه یتیم است. گرچه گریه دختر بر اثر ظلمی که به او شده جای بحث دارد، اما از آن به عنوان لرزاننده عرش خدا یاد نشده است.

تاریخ ثبت : 1401/03/26
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا گریه دختر عرش خدا رو میلرزونه آه یتیم گیراست آه دختر یتیم

مشاهده کلینیک زیبایی