سوال کاربر

ورم بعد از تزریق ژل

تاریخ ثبت : 1401/03/25
پاسخ سایت

پاسخ سایت


ورم بعد از تزریق ژل :

تورم بعد از تزریق ژل از عوارض موقت و عادی این تکنیک محسوب می شود. بنابراین با ایجاد ورم بعد از تزریق ژل نباید احساس نگرانی کرد. این نوع ورم با توجه به شدتی که دارد، پس از حدود دو روز تا یک هفته از بین خواهد رفت.

تاریخ ثبت : 1401/03/25
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


ورم بعد از تزریق ژل

مشاهده کلینیک زیبایی