سوال کاربر

آیا جنین دختر زودتر تکان میخورد

تاریخ ثبت : 1401/03/24
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا جنین دختر زودتر تکان میخورد :

تکان خوردن جنین در شکم مادر معمولاً مرتبط با جنسیت جنین نیست. بنابراین به طور یقین و دقیق نمی‌توان اظهار داشت که جنین دختر زودتر تکان میخورد. به طور کلی، زنانی که برای بار اولین باردار می شوند نسبت به زنانی که برای بار دوم یا سوم باردار شده اند، تکان خوردن جنین را دیرتر احساس می کند.

تاریخ ثبت : 1401/03/24
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا جنین دختر زودتر تکان میخورد

مشاهده کلینیک زیبایی