سوال کاربر

برای سفید شدن سفیدی چشم باید چکار کرد و چی بخوریم

تاریخ ثبت : 1401/03/23
پاسخ سایت

پاسخ سایت


برای سفید شدن سفیدی چشم چی بخوریم :

آن دسته از مواد غذایی که انسان مصرف می کند، می تواند در کیفیت سفیدی چشم نیز تاثیرگذار باشد. نوشیدنی ها و خوراکی هایی که برای سفید شدن سفیدی چشم موثرند، عبارتند از:
•    آب فراوان
•    میوه ها
•    سبزیجات

برای سفید شدن سفیدی چشم باید چکار کرد :

کدر بودن سفیدی چشم بر اثر عوامل ژنتیکی و یا خشکی چشم و سایر آسیب های چشمی اتفاق می افتد. برای رفع کدری چشم و روشن شدن آنها بهتر است نکات مراقبتی از چشم را به کار گرفت. پس از این مراقبت ها، برخی قطره های چشمی نیز می توانند موثر عمل کنند.

تاریخ ثبت : 1401/03/23
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


برای سفید شدن سفیدی چشم چی بخوریم برای سفید شدن سفیدی چشم باید چکار کرد

مشاهده کلینیک زیبایی