سوال کاربر

آیا برداشتن خال جاش میمونه و جای برداشتن خال بعد از برداشتن میمونه

تاریخ ثبت : 1401/03/21
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا برداشتن خال جاش میمونه و جای برداشتن خال باقی میمونه بعد از برداشتن :

باقی ماندن جای خال بعد از برداشتن آن بستگی به نوع خال، نوع پوست، روش برداشتن خال و مهارت پزشک دارد. در صورتیکه خال اندازه بزرگی داشته و با روش های سنتی برداشته شود، احتمال باقی ماندن جای آن بیشتر خواهد بود. 

تاریخ ثبت : 1401/03/21
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا برداشتن خال جاش میمونه آیا بعد از برداشتن خال جاش میمونه آیا جای برداشتن خال میماند آیا برداشتن خال با لیزر جاش میمونه

مشاهده کلینیک زیبایی