سوال کاربر

کربوکسی تراپی بعد از کاشت مو و آیا بعد از کاشت مو کربوکسی تراپی خوبه؟

تاریخ ثبت : 1401/03/19
پاسخ سایت

پاسخ سایت


کربوکسی تراپی بعد از کاشت مو :

یکی از راههای تقویت رشد مو بعد از کاشت، استفاده از تکنیک کربوکسی تراپی است. کربوکسی تراپی با افزایش جریان گردش خون موجب تحریک فولیکولهای مو و رشد آنها خواهد شد. کربوکسی تراپی بعد از کاشت مو را می توان با هدف تحریک تار موهای کاشته شده برای رشد و یا با هدف افزایش ضخامت تار موهای کاشته شده انجام داد.

تاریخ ثبت : 1401/03/19

پاسخ N.i


بعد از کاشت مو بهتر است که اقداماتی برای تحریک تار موهای کاشته شده انجام داد. قطعا هر یک از این اقدامات باید پس از تایید پزشک کاشت مو اجرا شوند. یکی از تکنیکهایی که در راستای تقویت رشد مو پس از کاشت موموثر است، کربوکسی تراپی است.

تاریخ ثبت : 1401/04/23
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


کربوکسی تراپی بعد از کاشت مو آیا کربوکسی تراپی بعد از کاشت مو خوبه

مشاهده کلینیک زیبایی