سوال کاربر

آیا چسب زدن بعد از عمل جراحی زیبایی بینی به بینی فرم میدهد و در روی فرم بینی تاثیری دارد و موثر است و فرم بینی را تغییر میدهد

تاریخ ثبت : 1401/03/17
پاسخ سایت

پاسخ سایت


مهمترین هدفی که چسب زدن به بینی بعد از عمل دارد، کنترل تورم حاصل از عمل است. با این حال، چسب زدن به بینی کمک می کند که بینی بعد از عمل فرم بهتری بگیرد و دچار افتادگی نشود. 

اگر بعد از عمل روی بینی چسب نزنیم، تاثیر منفی در فرم بینی نخواهیم داشت. با این حال، چسب زدن به بینی در فرم گیری بینی و کاهش ورم موثر است. یکی از مزایای چسب زدن به بینی این است که مانع افتادگی نوک بینی می شود.

تاریخ ثبت : 1401/03/17
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا چسب زدن به بینی فرم میدهد آیا چسب زدن در روی فرم بینی تاثیر دارد آیا چسب زدن به بینی روی فرم بینی تاثیر دارد آیا چسب زدن فرم بینی را تغییر میدهد آیا چسب زدن فرم بینی را تغییر میدهد

مشاهده کلینیک زیبایی