سوال کاربر

چرا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی دهان خشک می شود و علت و دلیل خشک شدن دهان بعد از عمل بینی چیست

تاریخ ثبت : 1401/03/14
پاسخ سایت

پاسخ سایت


بعد از عمل بینی، بینی دچار تورم شده و تنفس از راه بینی سخت می شود و ناگزیر برای تنفس از دهان استفاده می شود. به همین سبب، خشکی دهان بعد از جراحی بینی به دلیل تنفس از راه دهان اتفاق می افتد. 

تاریخ ثبت : 1401/03/14

پاسخ N.i


مهمترین علت خشکی دهان بعد از عمل بینی، تنفس از راه دهان است. با توجه به اینکه تنفس از راه دهان در طی چند روز بعد از عمل بینی رفع می شود، خشکی دهان نیز موقت خواهد بود. برای پیشگیری از خشکی دهان بعد از عمل بینی لازم است مایعات و آب بیشتری مصرف کرد.

تاریخ ثبت : 1401/03/30
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


چرا بعد از عمل بینی دهان خشک میشود چرا بعد از جراحی بینی دهان خشک میشود علت خشک شدن دهان بعد از عمل بینی چیست دلیل خشک شدن دهان بعد از جراحی بینی چیست

مشاهده کلینیک زیبایی