سوال کاربر

چرا باید بعد از عمل جراحی زیبایی بینی سیگار کشید و علت و دلیل سیگار کشیدن بعد از عمل بینی چیست؟

تاریخ ثبت : 1401/03/14
پاسخ سایت

پاسخ سایت


سیگار کشیدن بعد از عمل بینی تا یک ماه ممنوع است. سیگار موجب رقیق شدن خون شده و احتمال خونریزی را بیشتر میکند. علاوه بر این، سیگار باعث می‌شود تا زخم ها با سرعت کمتری بهبود یابند و دوره نقاهت افزایش یابد.

تاریخ ثبت : 1401/03/14
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


چرا باید بعد از عمل بینی سیگار کشید چرا باید بعد از جراحی بینی سیگار کشید علت سگار کشیدن بعد از عمل بینی دلیل سیگار کشیدن پس از جراحی بینی آیا بعد از عمل بینی باید سیگار کشید

مشاهده کلینیک زیبایی