سوال کاربر

هایفوتراپی صورت چند جلسه است و در چند جلسه انجام میشود؟

تاریخ ثبت : 1401/03/13
پاسخ سایت

پاسخ سایت


هایفوتراپی صورت با توجه به وضعیت پوست ممکن است به یک یا دو جلسه درمان نیاز داشته باشد. این تکنیک برای اینکه ماندگاری داشته و اثرات آن از بین نرود، بهتر است یک یا دو بار در سال تکرار شود.

به طور میانگین هایفوتراپی هر سال در دو جلسه انجام می گیرد. با توجه به وضعیت پوست تعداد این جلسات ممکن است کمتر و یا بیشتر شود.

تاریخ ثبت : 1401/03/13

پاسخ مبینا

سمیرا

یک جلسه است به همین خاطر خیلی پرطرفداره

تاریخ ثبت : 1402/01/05
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


هایفوتراپی صورت چند جلسه است هایفوتراپی چند جلسه است هایفوتراپی در چند جلسه است

مشاهده کلینیک زیبایی