سوال کاربر

معنی گر مقدر بشود سلک سلاطین پوید سالک بی خبر خفته به راهی گاهی یعنی چی و چی میشه؟

تاریخ ثبت : 1401/03/12
پاسخ سایت

پاسخ سایت


سلک به معنای راه و سالک به معنای راهرو هستش

یعنی اگه بخواد اتفاق بیفته راه سلاطین رو میره کسی که در حرکت باشه

تاریخ ثبت : 1401/03/12

پاسخ سمیرا

سمیرا

خانمان سوز بود آتش آهی گاهی ناله ای میشکند پشت سپاهی گاهی

تاریخ ثبت : 1401/03/13

پاسخ Mary


گر مقدر بشود، سلک سلاطین پوید

سالک بی خبر خفته به راهی، گاهی :))

تاریخ ثبت : 1402/03/02

پاسخ هانیه


به معنای رفتن به راه روش شیطان ها هست

تاریخ ثبت : 1402/05/10
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


معنی سلک چیست معنی سلک سلاطین

مشاهده کلینیک زیبایی