سوال کاربر

چرا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی خون بالا میارن و علت و دلیل خون بالا اوردن بعد از عمل بینی چیست؟

تاریخ ثبت : 1401/03/11
پاسخ سایت

پاسخ سایت


در حین عمل بینی و بعد از آن ممکن است لخته های خونی در داخل حلق بینی وارد شود. این لخته های خونی به شکل استفراغ خونی ظاهر شده و از بدن خارج می شوند. بنابرین بالا آوردن خون بعد از عمل بینی جای نگرانی نداشته و تنها تا چند روز و به تعداد محدود شاهد آن خواهیم بود.

تاریخ ثبت : 1401/03/11

پاسخ N.i


خون بالا آوردن بعد از عمل بینی ممکن است اتفاق بیفتد و معمولا نگران کننده نیست. دلیل بالا آوردن خون در حقیقت لخته های خونی تجمع یافته در لوزه و حلق در حین عمل است. 

تاریخ ثبت : 1401/03/27
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


چرا بعد عمل بینی خون بالا میارن چرا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی خون بالا میارن

مشاهده کلینیک زیبایی