سوال کاربر

چرا بعد از عمل جراحی زیبایی بینی سوراخ های نامتقارن می باشند و علت و دلیل نامتقارن بودن سوراخ های بینی بعد از عمل چیست؟

تاریخ ثبت : 1401/03/11
پاسخ سایت

پاسخ سایت


نامتقارنی سوراخ های بینی بعد از عمل ممکن است بر اثر ورم، کبودی و یا وجود گچ و پانسمان باشد. این نوع عدم تقارن سوراخ های بینی بعد از جراحی بینی موقت بوده و در نهایت اصلاح خواهد شد. در مواقع نادر ممکن است با گذشت یک سال از عمل بینی همچنان شاهد نامتقارنی سوراخ های بینی باشیم. این نوع نامتقارنی اگر آزار دهنده باشد، باید در مورد آن با جراح مشورت کنیم.

تاریخ ثبت : 1401/03/11

پاسخ N.I


سوراخ های نامتقارن بینی بعد از عمل جراحی زیبایی، ممکن است موقت و یا دائمی باشد. اگر پس از عمل بینی تورم یک طرفه رخ دهد، سوراخ های بینی نامتقارن جلوه می کنند. این نوع نامتقارنی موقت بوده و با از بین رفتن کامل تورم رفع خواهد شد. سوراخ های بینی زمانی به صورت دائم نامتقارن میشود که فرمدهی به بینی در حین عمل توسط جراح با مهارت کافی انجام نشود.

تاریخ ثبت : 1401/03/20
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


چرا بعد از عمل بینی سوراخ های نامتقارن دلیل نامتقارن بودن سوراخ های بینی بعد از عمل

مشاهده کلینیک زیبایی