سوال کاربر

آیا با عمل جراحی زیبایی بینی صدا تغییر می کند و روی صدا تاثیری دارد

تاریخ ثبت : 1401/03/11
پاسخ سایت

پاسخ سایت


احتمال تغییر صدا بعد از عمل بینی وجود دارد؛ اما میزان این تغییر بسیار کم و جزئی است. تغییر صدا با عمل بینی به قدری ناچیز است که شاید به سختی متوجه آن شویم. با این حال، عمل بینی برای افرادی که نسبت به تغییر صدای خود حساس هستند و به صدای طبیعی خود نیاز دارند، ممکن است دردسرساز باشد.

تاریخ ثبت : 1401/03/11
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا با عمل بینی صدا تغییر میکند آیا عمل بینی روی صدا تاثیر دارد آیا بعد از عمل بینی صدا تغییر میکند

مشاهده کلینیک زیبایی