سوال کاربر

چند وقت بعد از کاشت ابرو میتوان بوتاکس کرد و بعد از گذشتن چه مدتی میشه از تزریق بوتاکس انجام داد؟

تاریخ ثبت : 1401/01/27
پاسخ سایت

پاسخ سایت


چند وقت بعد از کاشت ابرو میتوان تزریق بوتاکس کرد؟

برای تزریق بوتاکس بعد از کاشت ابرو حداقل باید 2 تا 4 هفته صبر کرد. این فاصله زمانی به این دلیل اهمیت دارد که در این دوره، تورم ناشی از کاشت ابرو از بین رفته و نتیجه بهتری از بوتاکس حاصل می شود. 

تاریخ ثبت : 1401/01/27

پاسخ N.i


بوتاکس بعد از کاشت ابرو باید زمانی انجام شود که کبودی و تورم ابرو از بین رفته باشد. این فاصله زمانی بین دو تا چهار هفته متغیر است. بدیهی است که باید اجازه داد دوره نقاهت اولیه کاشت ابرو به طور کامل از بین برود و سپس تزریق بوتاکس انجام شود.

تاریخ ثبت : 1401/03/05

پاسخ مبینا

سمیرا

معمولا بین ۲ هفته تا یکماه

تاریخ ثبت : 1402/01/06
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


چند وقت بعد از کاشت ابرو میتوان بوتاکس کرد چه مدت بعد از کاشت ابرو میتوانیم تزریق بوتاکس کنیم

مشاهده کلینیک زیبایی