سوال کاربر

اگر لیزر موهای زائد را ادامه ندهیم چه اتفاقی می افتد؟

تاریخ ثبت : 1401/01/27
پاسخ سایت

پاسخ سایت


اگر لیزر موهای زائد را ادامه ندهیم چه اتفاقی می افتد؟

برای از بین بردن دائمی موهای زائد توسط لیزر چند جلسه درمان لازم است و به  اتمام رساندن این جلسات ضروری است. لیزر موهای زائد در صورتیکه تکمیل نشده و نصف و نیمه رها شود، موهای زائد مجددا رشد خواهند کرد.

تاریخ ثبت : 1401/01/27

پاسخ N.i


با ادامه ندادن لیزر موهای زائد و با عدم به اتمام رساندن دوره درمان، باید شاهد بازگشت موهای زائد به وضعیت پیشین باشیم. در حقیقت این تکمیل دوره درمان و شرکت در تمام جلسات لیزر است که منجر به نتیجه مثبت لیزر موهای زائد می شود.

تاریخ ثبت : 1401/04/11
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


اگر لیزر موهای زائد را ادامه ندهیم ادامه ندادن به لیزر موهای زائد ادامه ندادن جلسات بعدی لیزر موهای زائد

مشاهده کلینیک زیبایی