سوال کاربر

برای برداشتن خال با لیزر بهتر است یا سوزاندن بهتره از کدام روش استفاده کنیم که تاثیر بهتری داشته باشد؟

تاریخ ثبت : 1401/01/27
پاسخ سایت

پاسخ سایت


برای برداشتن خال با لیزر بهتر است یا سوزاندن بهتره از کدام روش استفاده کنیم که تاثیر بهتری داشته باشد؟

سوزاندن خال از روش های قدیمی برداشتن خال است. در این روش خال توسط دستگاهی به نام کوتر سوزانده می شود که ممکن است چاله ای از خود بر جای بگذارد. برداشتن خال با لیزر عوارض سوزاندن خال را نداشته و روش ایمن تری است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخ ثبت : 1401/01/27

پاسخ N.I


لیزر گزینه مناسب تری برای برداشتن خال نسبت به سوزاندن است. لیزر خال را بدون اینکه ردی روی پوست بر جای بگذارد از بین می برد. 

تاریخ ثبت : 1401/04/23
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


برداشتن خال با لیزر برداشتن خال با سوزاندن پاک کردن خال با لیزر پاک کردن خال با سوزاندن برداشتن خال با لیزر بهتر است یا سوزاندن برداشتن خال با سوزاندن بهتره یا لیزر

مشاهده کلینیک زیبایی