سوال کاربر

ساکشن بعد از سابسیژن - بادکش بعد از سابسیژن

تاریخ ثبت : 1402/01/10
پاسخ سایت

پاسخ سایت


ساکشن بعد از سابسیژن

ساکشن یا مکش عملی است که به طور رایج برای زیبایی پوست اجرا می شود. سابسیژن نیز تقریبا بهترین تکنیک زیبایی برای درمان نقاط فرورفته پوست است. با اجرای ساکشن پس از سابسیژن می توان ماندگاری آن را افزایش داد.

بادکش بعد از سابسیژن

یکی از ترفندهایی که برای ماندگاری نتایج سابسیژن انجام می گیرد، بادکش است. این عمل کمک می کند که بافت های جدا شده در حین سابسیژن به حالت چسبندگی قبلی خود بازنگردند. به طور کلی، اجرای بادکش بعد از سابسیژن توصیه می شود.

تاریخ ثبت : 1402/01/10
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


ساکشن بعد از سابسیژن بادکش بعد از سابسیژن

مشاهده کلینیک زیبایی