سوال کاربر

چند وقت بعد از ورزش غذا بخوریم

تاریخ ثبت : 1402/01/06
پاسخ سایت

پاسخ سایت


چند وقت بعد از ورزش غذا بخوریم

خوردن غذا بعد از ورزش از اهمیت زیادی برخوردار است و حتما باید نسبت به آن توجه داشت. غذا خوردن بهتر است با فاصله 45 تا 60 دقیقه بعد از ورزش انجام گیرد.

تاریخ ثبت : 1402/01/06

پاسخ مریم


خوردن غذا یک ساعت بعد از ورزش مناسبه

ولی چون تا یک ساعت تقریبا بعد از ورزش متابولیسم بدن بالاست اگه پروتئین بتونی به بدنت برسونی به نظرم خیلی بهتره مثل تخم مرغ

تاریخ ثبت : 1402/01/07
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


چند وقت بعد از ورزش غذا بخوریم

مشاهده کلینیک زیبایی