سوال کاربر

چند ماه بعد از کاشت ابرو رشد می کند

تاریخ ثبت : 1402/01/06
پاسخ سایت

پاسخ سایت


چند ماه بعد از کاشت ابرو رشد می کند

پس از اینکه حدود 5 ماه از زمان کاشت ابرو گذشت، رشد ابروها به آرامی آغاز می شود. این رویش ممکن است نامنظم باشد؛ اما در نهایت و پس از گذشت یک سال شاهد رشد هماهنگ و پرپشتی ابرو خواهیم بود.

تاریخ ثبت : 1402/01/06

پاسخ لیلا


یه پروسه ای تو خواب میرن بعد میریزن و دوباره در میان ولی اینبار دیگه نمی‌ریزن و دائمی هستن

تاریخ ثبت : 1402/06/24
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


چند ماه بعد از کاشت ابرو رشد می کند

مشاهده کلینیک زیبایی