سوال کاربر

برداشتن خال - معمولی - مویی - منگوله ای

تاریخ ثبت : 1402/01/03
پاسخ سایت

پاسخ سایت


برداشتن خال معمولی :

در علم پزشکی نوین، لیزر مناسب ترین تکنیک برای برداشتن خال های معمولی و کوچک محسوب می شود. مزیت لیزر در برداشتن خال این است که اسکار و زخمی از خود بر جای نمی گذارد. اشعه لیزر با تابیده شدن روی خال موجب تبخیر و از بین رفتن خال خواهد شد.

برداشتن خال مویی :

برداشتن خال مویی تفاوت خاصی با برداشتن سایر خال های معمولی و بدون مو ندارد. بنابراین خال مویی را نیز با توجه به ظاهر و عمق ریشه می توان توسط تکنیک هایی چون لیزر، فریز کردن، سوزاندن یا جراحی برداشت.

برداشتن خال منگوله ای :

خال منگوله ای در حقیقت خال های گوشتی هستند که ممکن است در نقاط مختلف بدن وجود داشته باشند. خال منگوله ای اگر دارای ریشه عمیقی نباشد، با لیزر قابل برداشت است. در صورتیکه این نوع خال از ریشه عمیقی برخوردار باشد، لیزر کارساز نبوده و برای برداشتن آن باید دست به جراحی زد. فریز کردن خال توسط نیتروژن مایع از دیگر راهکارهای بسیار رایج برای برداشتن خال منگوله ای است.

تاریخ ثبت : 1402/01/03
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


برداشتن خال معمولی برداشتن خال مویی برداشتن خال منگوله ای

مشاهده کلینیک زیبایی