سوال کاربر

آیا پاکسازی پوست درد دارد؟

تاریخ ثبت : 1402/01/01
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا پاکسازی پوست درد دارد؟

میزان احساس درد و ناراحتی در حین پاکسازی پوست بستگی روش به کار گرفته دارد. پاکسازی صورت به روش های پزشکی برای افرادی که دارای آستانه درد پایینی باشند، کمی درد خواهد داشت. اینگونه دردها به وسیله پمادهای بی حسی کنترل می شوند. پاکسازی صورت به روشهای خانگی درد آنچنانی نداشته و ممکن است تنها با کمی سوزش همراه باشد.

تاریخ ثبت : 1402/01/01

پاسخ مبینا

سمیرا

نه درد نداره 

تاریخ ثبت : 1402/01/01
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا پاکسازی پوست درد دارد؟

مشاهده کلینیک زیبایی