سوال کاربر

بوتاکس صورت هر چند وقت یکبار باید انجام شود

تاریخ ثبت : 1402/01/01
پاسخ سایت

پاسخ سایت


بوتاکس صورت هر چند وقت یکبار باید انجام شود :

ماندگاری بوتاکس به شرط تکرار و تمدید آن امکان پذیر است. به طور کلی، فاصله زمانی تزریق بوتاکس صورت 4 تا 6 ماه است.

تاریخ ثبت : 1402/01/01

پاسخ مبینا

سمیرا

دوست من انجام داده بود پزشکش گفته بود بهش ۴ ماه بعد باز باید واسه تمدید بیای وگرنه خط اخم ات که پر کردم باز برمیگرده 

تاریخ ثبت : 1402/01/02
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


بوتاکس صورت هر چند وقت یکبار باید انجام شود

مشاهده کلینیک زیبایی