سوال کاربر

آیا پماد زینک اکساید همان اکسید دوزنگ است

تاریخ ثبت : 1401/12/29
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا پماد زینک اکساید همان اکسید دوزنگ است :

پماد زینک اکساید با نام های دیگر همچون اکسید دوزنگ و یا اکسید روی نیز شناخته می شود. بنابراین اگر در جایی اسم اکسید دوزنگ را شنیدید، بدانید که این محصول همان پماد زینک اکساید است. از پماد زینک اکساید یا اکسید دوزنگ در زمینه محافظت از پوست بخصوص محافظت در برابر انواع سوختگی استفاده می شود.

تاریخ ثبت : 1401/12/29

پاسخ مبینا

سمیرا

بله همونه 

تاریخ ثبت : 1402/01/01
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا پماد زینک اکساید همان اکسید دوزنگ است

مشاهده کلینیک زیبایی