سوال کاربر

آیا پماد زینک اکساید برای آفتاب سوختگی خوب است

تاریخ ثبت : 1401/12/29
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا پماد زینک اکساید برای آفتاب سوختگی خوب است :

پماد زینک اکساید یکی از بهترین گزینه هایی است که درمان آفتاب سوختگی خوب است. این پماد التهاب و تحریکات ناشی از آفتاب سوختگی را خنک سازی کرده و رفع می کند.

تاریخ ثبت : 1401/12/29

پاسخ مبینا

سمیرا

بله پماد زینک اکساید برای آفتاب سوختگی خیلی خوبه .

تاریخ ثبت : 1402/01/01
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا پماد زینک اکساید برای آفتاب سوختگی خوب است

مشاهده کلینیک زیبایی