سوال کاربر

هر چند وقت یکبار باید جنب شویم

تاریخ ثبت : 1401/12/29
پاسخ سایت

پاسخ سایت


هر چند وقت یکبار باید جنب شویم :

تعداد دفعات جنب شدن و فاصله زمانی بین هر بار جنب شدن در زنان و مردان متفاوت است. مردان در مقایسه با زنان تعداد دفعات بیشتری از جنب شدن را تجربه می کنند. جنب شدن ممکن است به صورت روزانه اتفاق بیفتد. گاهی نیز فاصله زمانی بین هر بار جنب شدن تا سه ماه طول می کشد.

تاریخ ثبت : 1401/12/29
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


هر چند وقت یکبار باید جنب شویم

مشاهده کلینیک زیبایی