سوال کاربر

آیا میتوان همزمان با دو خواهر ازدواج کرد

تاریخ ثبت : 1401/11/27
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا میتوان همزمان با دو خواهر ازدواج کرد؟

از نظر شرعی و قانونی ازدواج با دو خواهر به صورت همزمان ممنوع و حرام است. این نوع ممنوعیت در ازدواج، مسئله ای است که در قرآن و در آیه ۲۳ سوره نسا نیز به آن اشاره شده است. حرام بودن ازدواج با دو خواهر به صورت همزمان کامل قطعی بوده و با هیچ شرط خاصی باطل نمی شود.

تاریخ ثبت : 1401/11/27

پاسخ mitra


نه ادواج به صورت همزمان با دو خواهر از نظر شرعی و اسلامی تایید نیست و نباید انجام بشه. 

تاریخ ثبت : 1401/11/29

پاسخ Marziyeh M


خیر. از نظر شرعی و قانونی ممنوع و حرام است، ولی براساس ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی، مرد نمیتواند با خواهر زن خود ازدواج کند مگر اینکه، از همسر خود جدا شود و یا زوجه فوت کند، مرد میتواند با خواهر زن خود ازدواج نماید.

تاریخ ثبت : 1401/11/29

پاسخ م.رستگار


با توجه به قوانین اسلامی و طبق عرف و شرع جامعه این کار غیر شرعی و حرام است با اینکه در قوانین اسلامی داشتن چهار همسر همزمان ممکنه است .اما حکم ازدواج با دو خواهر بطلان نکاح بوده و بنابراین، ازدواج همزمان با خواهر زن طبق قانون مدنی، ممنوع می باشد. ممنوعیت نکاح با خواهر زن، تا زمان طلاق همسر اول و پایان مدت عده طلاق ممکن است و رضایت همسر اول، در رفع ممنوعیت ازدواج باخواهروی، بی تاثیر خواهد بود.

تاریخ ثبت : 1401/12/01

پاسخ مبینا

سمیرا

از بعد اسلام ازدواج  همزمان با دو خواهر حرام شد .

تاریخ ثبت : 1401/12/29
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا میتوان همزمان با دو خواهر ازدواج کرد

مشاهده کلینیک زیبایی