سوال کاربر

میزان مدت زمان ماندگاری تزریق فیلر سیتوسیال چقدر است؟ و چقدر دوام دارد؟

تاریخ ثبت : 1401/01/21
پاسخ سایت

پاسخ سایت


میزان مدت زمان ماندگاری فیلر سیتوسیال چقدر است؟

ماندگاری فیلر سیتوسیال به طور متوسط 6 تا 12 ماه است.

تاریخ ثبت : 1401/01/21

پاسخ مبینا

سمیرا

ماندگاریش معمولا یه ساله

تاریخ ثبت : 1402/01/11
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


ماندگاری فیلر سیتوسیال مدت ماندگاری فیلر سیتوسیال فیلر سیتوسیال چقدر ماندگاری دارد

مشاهده کلینیک زیبایی