سوال کاربر

علت کبودی پوست بعد از لیزر موهای زائد چیست؟

تاریخ ثبت : 1401/01/21
پاسخ سایت

پاسخ سایت


علت کبودی پوست بعد از لیزر موهای زائد چیست؟

کبودی بعد از لیزر موهای زائد اگر خفیف باشد، عارضه ای طبیعی بوده و پس از چند روز از بین می رود. کبودی های شدید که به راحتی از بین نمی روند، معمولا بر اثر انتخاب نادرست دستگاه لیزر اتفاق می افتد.

تاریخ ثبت : 1401/01/21

پاسخ N.I


کبودی بعد از لیزر موهای زائد معمولا به دلیل عملکرد تهاجمی لیزر اتفاق می افتد. عدم تناسب دستگاه لیزر انتخاب شده با پوست و همچنین عدم مهارت کافی اپراتور لیزر، دو دلیل اصلی ایجاد کبودی بعد از لیزر موهای زائد هستند. در مواقعی که بعد از لیزر موهای زائد کبودی مشاهده شد، بهتر است نسبت به تغییر دستگاه لیزر اقدام کرد.

تاریخ ثبت : 1401/02/29
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


علت کبودی بعد از لیزر موهای زائد کبودی بعد از لیزر موهای زائد

مشاوره رایگان زیبایی