سوال کاربر

کاشت ابرو به چند روش انجام میشود

تاریخ ثبت : 1401/01/20
پاسخ سایت

پاسخ سایت


کاشت ابرو به چند روش انجام میشود

کاشت ابرو به روشهای مختلفی انجام می گیرد:
•    روش fut : از قدیمی ترین روش های کاشت ابرو است که در آن برداشت فولیکول به صورت نواری انجام می گیرد.
•    روش fit : در این روش فولیکولهای اهدا شوند با استفاده از پانچ دستی برداشته شده و در نواحی مورد نظر از ابرو کاشته می شود.
•    روش sut : در این روش فولیکولها با استفاده از دستگاه مخصوص از بانک مو استخراج شده و برای کاشت آماده می شوند.
 

تاریخ ثبت : 1401/01/20
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


کاشت ابرو به چند روش انجام میشود روش های کاشت ابرو

مشاهده کلینیک زیبایی