سوال کاربر

آیا میکرونیدلینگ برای ترک های پوستی خوبه؟

تاریخ ثبت : 1401/01/20
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا میکرونیدلینگ برای ترک های پوستی خوبه؟

ترک های پوستی بر اثر فشاری که به پوست وارد می شود، ایجاد می شوند. این ترک ها ممکن است در هر قسمت از پوست بدن رخ دهند. فارغ از اینکه ترک پوستی دقیقا در کجای بدن وجود دارد، می توان برای درمان آن به سراغ میکرونیدلینگ رفت. میکرونیدلینگ با تخریب بافت پوست، موجب از بین رفتن ترک و تغییر رنگ های ایجاد شده روی پوست می شود. پوستی که به طور کامل تخریب شده باشد، تحت تاثیر کلاژن های ایجاد شده قرار گرفته و بازسازی می شود.

تاریخ ثبت : 1401/01/20

پاسخ N.i


عملکرد میکرونیدلینگ به این صورت است که بافت آسیب دیده پوست را تخریب کرده و بافت جدید و سالم ایجاد می کند. همین  ویژگی میکرونیدلینگ باعث می شود که هر نوع مشکلات مربوط به پوست از جمله ترک های پوستی درمان و رفع شود.

تاریخ ثبت : 1401/10/28
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


میکرونیدلینگ ترک های پوستی

مشاهده کلینیک زیبایی