سوال کاربر

آیا میتوان حق بیمه سالهای قبل را پرداخت کرد

تاریخ ثبت : 1401/11/22
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا میتوان حق بیمه سالهای قبل را پرداخت کرد؟

درصورتیکه حق بیمه توسط کارفرما در سالهای گذشته پرداخت نشده باشد، میتوان برای پرداخت آن اقدام کرد. این فرایند نیاز به صبر و حوصله دارد و باید مراحل اداری خود را طی کند. برای دریافت حق بیمه سالهای گذشته از کارفرما، باید به اداره تامین اجتماعی یا اداره کار مراجعه کرد و شکایت خود نسبت به کارفرما را ثبت کرد. هر فردی در صورت اثبات ادعای خود، می تواند حق بیمه پرداخت نشده سالهای گذشته را توسط کارفرما پرداخت کند.

تاریخ ثبت : 1401/11/22
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا میتوان حق بیمه سالهای قبل را پرداخت کرد

مشاهده کلینیک زیبایی