سوال کاربر

دوش گرفتن و حمام کردن بعد از میکرونیدلینگ چگونه است؟

تاریخ ثبت : 1401/01/19
پاسخ سایت

پاسخ سایت


دوش گرفتن و حمام کردن بعد از میکرونیدلینگ چگونه است؟

دوش گرفتن بعد از میکرونیدلینگ بهتر است تا 24 ساعت انجام نشود. بعد گذشت 24 ساعت می توان با آب ولرم دوش گرفت. گفتنی است که تماس پوست میکرونیدلینگ شده با آب خیلی گرم موجب آسیب دیدن پوست خواهد شد.

تاریخ ثبت : 1401/01/19

پاسخ N.I


دوش گرفتن و حمام کردن بعد از میکرونیدلینگ تا ۲۴ ساعت ممنوع و پس از آن مجاز است. البته دوش گرفتن به شرطی مجاز خواهد بود که از آب ولرم برای شستشوی پوست استفاده شود. گفتنی است که کیسه کشیدن و اعمال فشار به پوست بعد از میکرونیدلینگ در حین دوش گرفتن اکیداً ممنوع است

تاریخ ثبت : 1401/02/31
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


دوش گرفتن بعد از میکرونیدلینگ حمام بعد از میکرونیدلینگ

مشاوره رایگان زیبایی