سوال کاربر

از بین بردن و رفع تیرگی و سیاهی قوزک پا با فیس اپ چگونه است؟

تاریخ ثبت : 1401/01/19
پاسخ سایت

پاسخ سایت


از بین بردن و رفع تیرگی و سیاهی قوزک پا با فیس اپ چگونه است؟

فیس اپ یک روش نوین برای رفع تیرگی قوزک پا، زانو و آرنج است. این روش به قدری تاثیرگذار است که می تواند تیرگی پوست را در یک جلسه و در مدت زمان کوتاه از بین ببرد. در رفع تیرگی قوزک پا به روش فیس اپ، از یک سری سیلیکونی استفاده شده و پوست لایه برداری می شود. این لایه برداری موجب از بین رفتن سیاهی شده و پوست به مرور روشن می شود.

تاریخ ثبت : 1401/01/19

پاسخ N.i


در رفع تیرگی و سیاهی قوزک پا با فیس اپ از یک دستگاه لایه بردار استفاده می شود. این دستگاه شامل یک سری است که با کشیده شدن روی پوست، سلولها و لایه مرده پوست را از بین می برد. پس از لایه برداری قوزک پا به روش فیس اپ، لایه جدید و سالم ایجاد شده و تیرگی و سیاهی قوزک پا از بین می رود.

تاریخ ثبت : 1401/09/22
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


رفع تیرگی قوزک پا با فیس اپ از بین بردن تیرگی قوزک پا با قیس اپ رفع سیاهی قوزک پا با فیس اپ از بین بردن تیرگی قوزک پا با فیس اپ

مشاهده کلینیک زیبایی