سوال کاربر

حجم و میزان تزریق بوتاکس چقدر است؟

تاریخ ثبت : 1401/01/19
پاسخ سایت

پاسخ سایت


حجم و میزان تزریق بوتاکس چقدر است؟

حجم تزریق بوتاکس در هر ناحیه از صورت و با توجه به شدت چین و چروک صورت متفاوت است. به طور مثال، برای تزریق بوتاکس در ناحیه پیشانی می توان 20 تا 40 واحد بوتاکس تزریق کرد.

تاریخ ثبت : 1401/01/19

پاسخ N.I


حجم و میزان تزریق بوتاکس بر اساس عمق خطوط و چروک صورت تعیین می شود. علاوه بر این، حجم تزریق وابسته به این است که بوتاکس در کدام قسمت از صورت تزریق میشود. به طور مثال در تزریق بوتاکس به ناحیه پیشانی، به طور میانگین ۲۰ واحد بوتاکس مورد نیاز خواهد بود.

تاریخ ثبت : 1401/03/02
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


حجم تزریق بوتاکس میزان تزریق بوتاکس مقدار تزریق بوتاکس

مشاهده کلینیک زیبایی