سوال کاربر

کربوکسی تراپی بهتر است یا لیزر بهتره

تاریخ ثبت : 1401/01/19
پاسخ سایت

پاسخ سایت


کربوکسی تراپی بهتر است یا لیزر بهتره

کربوکسی تراپی جوانسازی پوست را به صورت موضعی و لیزر آن را به صورت عمیق انجام می دهد. بنابراین برای تعیین اینکه کدام یک روش مناسب و بهتری است، باید وضعیت پوست مورد بررسی قرار گیرد. هر دو این روش ها برای تکمیل درمان به 6 تا 10 جلسه نیاز خواهند داشت. گفتنی است که لیزر درمانی هزینه ای بیشتر از کربوکسی تراپی دارد.

تاریخ ثبت : 1401/01/19
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


کربوکسی تراپی یا لیزر کربوکسی تراپی بهتره یا لیزر کربوکسی تراپی بهتر است یا لیزر

مشاهده کلینیک زیبایی