سوال کاربر

قرص اسپیرونولاکتون 25 و 100 برای چی خوبه

تاریخ ثبت : 1401/01/17
پاسخ سایت

پاسخ سایت


قرص اسپیرونولاکتون 25 و 100 برای چی خوبه

قرص اسپیرونولاکتون دارای سه دوز 25، 100 و 200 است. مصرف اسپیرونولاکتون بهتر است با دوز 25 شروع شده و پس از مدتی به دوز 100 و در صورت ضرورت به دوز 200 برسد. این روند از مصرف اسپیرونولاکتون موجب می شود تا احتمال بروز عوارض کمتر و کمتر شود.

تاریخ ثبت : 1401/01/17
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


قرص اسپیرونولاکتون 25 قرص اسپیرونولاکتون 100 قرص اسپیرونولاکتون 25 برای چی خوبه قرص اسپیرونولاکتون 100 برای چی خوبه

مشاهده کلینیک زیبایی