سوال کاربر

آیا تزریق چربی حیوانی ضرر دارد و مضر است

تاریخ ثبت : 1401/01/17
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا تزریق چربی حیوانی ضرر دارد

در تزریق چربی به صورت و بدن از چربی های حیوانی استفاده نمی شود. این نوع چربی ها ممکن است با بدن انسان سازگار نبوده و عوارض زیادی به همراه داشته باشد. بهترین چربی قابل استفاده در تکنیک تزریق چربی، چربی استخراج شده از بدن فرد است.

در تزریق چربی به صورت و بدن از چربی های بدن خود فرد استفاده می شود. در این نوع عمل زیبایی، استفاده از چربی های حیوانی و مصنوعی توصیه نمی شود و ممکن است برای بدن خطرزا باشند.

تاریخ ثبت : 1401/01/17

پاسخ N.i


چربی مورد استفاده در تکنیک تزریق چربی از بدن خود بیمار برداشته می شود. در حقیقت این تنها نوع چربی است که برای تزریق به کار می رود. چربی حیوانی به هیچ عنوان برای تزریق به صورت و بدن کاربرد نداشته و کاملا مضر است.

تاریخ ثبت : 1401/04/22

پاسخ مبینا

سمیرا

بله ضرر داره چربی  حیوانی از چربی های  بدن خود فرد گرفته میشه و بهش تزریق میشه .

تاریخ ثبت : 1402/01/10
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا تزریق چربی حیوانی ضرر دارد آیا تزریق چربی حیوانی مضر است

مشاهده کلینیک زیبایی