سوال کاربر

از بین بردن و رفع موهای زائد در قدیم چگونه بود؟

تاریخ ثبت : 1401/01/17
پاسخ سایت

پاسخ سایت


از بین بردن موهای زائد در قدیم چگونه بود؟

برای از بین بردن موهای زائد در قدیم از ترفندهای گوناگونی استفاده می شد. ماساژ پوست با سنگ پا و استفاده از خمیر نوره یا واجبی رایج ترین روش های زدودن موهای زائد در قدیم بودند.

تاریخ ثبت : 1401/01/17

پاسخ N.i


از بین بردن موهای زائد در قدیم فقط و فقط به چند روش خانگی امکان پذیر بود. استفاده از خمیر به دست آمده از پودر نوره یا واجبی رایج ترین روشهای رفع موهای زائد در قدیم بودند. علاوه بر این، ماساژ دادن پوست و روی موهای زائد با سنگ پا نیز در رفع موهای زائد استفاده رایجی داشت.

تاریخ ثبت : 1401/11/01
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


از بین بردن موهای زائد در قدیم رفع موهای زائد در قدیم در گذشته موهای زائد را چگونه از بین میبردند

مشاهده کلینیک زیبایی