سوال کاربر

تزریق بوتاکس زئومین بهتر است یا دیسپورت بهتره

تاریخ ثبت : 1401/01/17
پاسخ سایت

پاسخ سایت


تزریق بوتاکس زئومین بهتر است یا دیسپورت بهتره؟

زئومین یک شبه بوتاکس غیریخچالی و دیسپورت یک شبه بوتاکس یخچالی است. در ساخت زئومین از مواد غیر شیمیایی و کاملا سازگار با بدن استفاده می شود، اما در ساخت دیسپورت از مواد شیمیایی نیز بهره گرفته می شود. زئومین برای آن دسته از افراد که دارای سیستم ایمنی ضعیف بوده و نسبت به مواد بوتاکس حساس هستند، گزینه مناسب تری است. با اینحال دیسپورت دارای قدرت و ماندگاری طولانی تری است.

تاریخ ثبت : 1401/01/17

پاسخ N.I


بوتاکس زئومین و دیسپورت تمایزات بسیاری با یکدیگر دارند. اگر به دنبال بوتاکسی هستید که ماندگاری طولانی مدت داشته باشد، دیسپورت گزینه مناسب تری است. با این حال، بوتاکس زئومین بهترین گزینه برای افرادی است که از حساسیت بالا و سیستم ایمنی ضعیف برخوردار هستند.

تاریخ ثبت : 1401/03/02
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


بوتاکس زئومین بوتاکس دیسپورت بوتاکس زئومین یا بوتاکس دیسپورت

مشاهده کلینیک زیبایی