سوال کاربر

میکرونیدلینگ بعد از یک جلسه چقدر تاثیر داره؟ و چگونه است

تاریخ ثبت : 1401/01/17
پاسخ سایت

پاسخ سایت


میکرونیدلینگ بعد از یک جلسه چقدر تاثیر داره؟ و چگونه است

میکرونیدلینگ بعد از یک جلسه ممکن است نتایج متفاوتی برای هر فرد داشته باشد. این نتایج هرچه که باشد، لازم است در جلسات بعدی از میکرونیدلینگ نیز شرکت کرد و دوره درمان را به اتمام رساند. با اینحال پس از اولین جلسه از میکرونیدلینگ نیز می توان شاهد تاثیرگذاری نسبی میکرونیدلینگ بود. گفتنی است که التهاب و پوسته شدن پوست بعد از اولین جلسه از میکرونیدلینگ طبیعی و موقت است.

تاریخ ثبت : 1401/01/17

پاسخ سمیرا

سمیرا

حتی بعد از یک جلسه میکرونیدلینگ میشه تاثیرش رو دید

من میکرونیدلینگ کردم و اصلا باورم نمیشد که بعد از یک جلسه انقد تاثیر داره

ولی وقتی میکرونیدلینگ کنید تاثیرش رو تقریبا بعد از چهار یا پنج روز میبینیم

تاریخ ثبت : 1401/01/21
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


میکرونیدلینگ بعد از یک جلسه میکرونیدلینگ پس از یک جلسه

مشاهده کلینیک زیبایی