سوال کاربر

مدت زمان ماندگاری فیلر گونه چقدر است

تاریخ ثبت : 1401/01/17
پاسخ سایت

پاسخ سایت


مدت زمان ماندگاری فیلر گونه چقدر است؟

فیلر گونه اگر یکبار تزریق شده باشد، ماندگاری آن در حدود 6 تا 12 ماه خواهد بود. با این حال، ماندگاری فیلر چانه را می توان با تمدید و تکرار بیشتر کرد.

تاریخ ثبت : 1401/01/17
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


مدت ماندگاری تزریق فیلر گونه مدت زمان ماندگاری فیلر گونه

مشاهده کلینیک زیبایی