سوال کاربر

لیزر برای موهای زائد ابرو چگونه است؟ و آیا میشود با لیزر موهای زائد ابرو را اصلاح دائمی و برای همیشه کرد

تاریخ ثبت : 1401/01/17
پاسخ سایت

پاسخ سایت


لیزر برای موهای زائد ابرو چگونه است؟

با استفاده از لیزر موهای زائد ابرو می توان موهای زائد ریز و اضافی اطراف ابرو را برای همیشه از بین برد. در لیزر موهای زائد ابرو باید توجه داشت که سایر فولیکولهای مربوط به ابرو آسیب نبیند. پس ضروری است که لیزر موهای زائد توسط فردی متبحر و آموزش دیده انجام شود.

تاریخ ثبت : 1401/01/17

پاسخ N.I


با استفاده از لیزر موهای زائد می توان موهای زائد ابرو را اصلاح دائمی کرد. در این روش، فولیکولهای زائد اطراف ابرو توسط اشعه لیزر در طی چند جلسه سوزانده شده و از بین می روند. به دلیل حساسیت بالای اجرای لیزر موهای زائد ابرو، این کار را باید به شخصی با تجربه سپرد.

تاریخ ثبت : 1401/04/08
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


لیزر موهای زائد ابرو لیزر برای موهای زائد ابرو لیزر موی زائد ابرو اصلاح موهای زائد ابرو با لیزر

مشاهده کلینیک زیبایی